Meld je je aan bij Duo ter ondersteuning van ons initiatief?

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/39

We hebben de aanvraag om in augustus 2023 te mogen vervolgen inmiddels in gang gezet. En nu hebben we hulp nodig! Na enkele jaren succesvol opgebouwd te hebben, willen we ons onderwijs voor meer kinderen toegankelijk maken en onze doelgroep verbreden. 

Wij zoeken ouders woonachtig in Haarlem en omgeving met kinderen die op of voor 1 november 2021 2, 3 of 4 jaar  zijn, die onze aanvraag willen steunen. Je kunt ons helpen door…..

> als ouder van een of meer kinderen in de leeftijd van 2, 3 of 4 jaar je interesse kenbaar te maken op de site van DUO (even zoeken we staan achterin op alfabetische volgorde via 

 
of door onze hulpvraag door te sturen aan ouders binnen je eigen netwerk.   
 
 

Sanyu23! biedt gepersonaliseerd onderwijs voor alle kinderen, in brede groepen en is daarbinnen gespecialiseerd in onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Ouders melden hun kind met hun steun niet definitief aan voor onze school, maar steunen ons initiatief (we hebben 180 geïnteresseerden nodig) en laten weten in de toekomst te willen onderzoeken of onze school een passend aanbod voor hun kind(eren) zou kunnen bieden. 

Fijn dat je helpt!