Sanyu-onderwijs wordt financieel en materieel ondersteund door de Stichting Secundum. Secundum is een onafhankelijke stichting die het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Haarlem wil bevorderen en in standhouden. Dat geldt in het bijzonder voor het onderwijs dat door Sanyu-onderwijs wordt georganiseerd.

Secundum organiseert daartoe zonder enig tegenbelang activiteiten ten behoeve van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Secundum wil daarbij dat elk hoogbegaafd kind een lesprogramma op maat krijgt aangeboden. In dit lesprogramma moeten kinderen zowel individueel als samen werken aan de persoonlijke doelen en moet een duidelijke verbinding worden gelegd naar de maatschappij buiten de schoolomgeving.

De stichting is op 18 november 2016 opgericht door betrokken ouders.  Vanaf het voorjaar van 2016 hebben zij samen gewerkt aan de vormgeving van nieuw basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Haarlem.

Meer informatie kun je vinden op de site van Secundum www.secundum.nl of stuur een mail naar info@secundum.nl