Sanyu onderwijs organiseert diverse activiteiten voor meer- en hoogbegaafde kinderen en hun (groot)ouders.

>start Plusklas voor kinderen van 4-7 jaar op woensdag 15 september 2021
>Over8 Verrijkingsprogramma voor kinderen in groep 7 en 8 die toe zijn aan extra verrijking en verdieping in de voorbereiding op de overstap naar het VO. Instroom op meerdere momenten in het jaar mogelijk. 
> Inloop voor kinderen tot 8 jaar met (groot) ouders en brusjes
o zaterdag 11 september 10-12 uur
o zondag 10 oktober 10-12uur (inloop voor ouders; tijd en inhoud volgt in samenwerking met netwerk Hoogbegaafd Haarlem)
o zaterdag 13 november 10-12uur
o zaterdag 15 januari 10-12uur
   (Bijdrage per ouder met 1 kind 5 euro. Bijdrage per kind 2 euro.)