Kinderen, ouders en school vormen met elkaar een krachtig drieverband. Ouders zijn ervaringsdeskundige als het gaat om hun kinderen en dus nauw betrokken bij het leerplan en de voortgang in het leren. Daarnaast werken ouders op school mee om het onderwijs en de school praktisch goed te laten reilen en zeilen. Deze betrokkenheid is niet vrijblijvend, maar maakt deel uit van de afspraken die gelden wanneer je kind onderwijs volgt bij Sanyu.

Alle ouders zijn kunnen gevraagd en ongevraagd (al dan niet vanuit expertise groepen georganiseerd) advies uitbrengen over.

  • de invulling en uitvoering van de promotieactiviteiten en communicatie, ICT, financiën, exterieur en interieur.
  • de invulling en uitvoering van het onderwijskundige activiteiten en pedagogisch beleid.
  • de invulling van het wereldwijs onderwijs.

Het bestuur zal deze adviezen altijd meewegen in de besluitvorming over beleid en praktische zaken.