Fulltime of Parttime onderwijs

We hebben per komend schooljaar nog plek voor enkele nieuwe leerlingen die behoefte hebben aan een gepersonaliseerde leerlijn in een groep met ontwikkelingsgelijken. Kom vrijblijvend kennismaken.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4 leeftijd bestaat de mogelijkheid om -als fulltime onderwijs niet mogelijk of nodig is- parttime (één of twee dagen per week) aan te sluiten bij ons onderwijs. Dat kan op bijna alle dagen van de week, maar we proberen altijd de Wereldwijs woensdag in het plan aan te bieden. 

Ons Wereldwijs onderwijs op woensdag kenmerkt zich door opdrachten waarin leren leren, samenwerken, verdiepen op inhoud via ONDERZOEKEN, DENKEN & DOEN centraal staan. Elke wereldwijs periode kent een eigen thema en invalshoek (zie deze link naar het thema overzicht).  We proberen daarbij minimaal een keer per periode op excursie te gaan en nodigen per periode een of meerdere gasten uit in de klas. Ook ouders delen hun deskundigheid in de wereldwijs lessen.

Wanneer:
Instroom is vaak op korte termijn al mogelijk. We spreken dan een periode van minimaal 8 weken af waarin je kind -met toestemming van de eigen basisschool- bij ons aan het Wereldwijs onderwijs meedoet. Mail ons op info@sanyu-onderwijs.nl als je geïnteresseerd bent, dan maken we graag een afspraak voor een digitale kennismaking.

Kosten: 55 euro per keer.

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Name and email are required

5 × 3 =