Bij Sanyu staat het eigen en unieke leerproces van de kinderen centraal. De medewerkers en leerkrachten van Sanyu zijn erop gericht om dat leerproces met al hun pedagogische en didactische kennis en ervaring te ondersteunen. 

De leerkrachten van Sanyu zijn sociaal betrokken en in staat om verschillende begeleidingsrollen aan te nemen. De leerkracht heeft een coachende rol, maar moet ook kunnen sturen. Hij of zij is de regisseur van het leerproces, maar kan ook optreden als producent of instructeur.

Wat heeft jouw kind nodig om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten? Die vraag is het uitgangspunt van ons totale onderwijs. Ieder kind leert op een andere manier, en daarop stemmen wij de begeleiding af. We gebruiken daarbij een ondersteunend leerlingvolgsysteem. Hierin wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen nauwkeurig geregistreerd en gevolgd.

Voor ieder kind geldt dat vertrouwen de basis is om (weer) op een positieve manier in het ‘leren’ te kunnen staan. De leerkracht en andere onderwijsmedewerkers investeren dan ook volop in een goede band met jouw kind.

Kinderen kunnen hun eigen leerproces beter sturen als ze zich betrokken en gewaardeerd voelen. De volgende drie pedagogische basisbehoeften vormen daarom het uitgangspunt van het Sanyu-onderwijs: 

  • behoefte aan autonomie: leerlingen willen zelf invloed hebben en keuzes kunnen maken over wat zij leren
  • behoefte aan veiligheid en acceptatie: als leerlingen zich geaccepteerd weten en vertrouwen ervaren, zullen zij zich beter kunnen ontwikkelen
  • behoefte aan zelfvertrouwen

We bieden jouw kind een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving waarin ruimte is om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerproces. We stimuleren jouw kind om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen gedrag en de eigen leerresultaten. De ruimte die wij kinderen bieden, moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen voor voldoende sociale interactie.