Sanyu Eigen-wijs onderwijs!

Onze droom is met Sanyu een onderwijsplek te creëren waar kinderen zichzelf mogen, kunnen en durven zijn.

De naam Sanyu betekent drie keer geluk of blijdschap. We hebben voor deze naam gekozen omdat we het belangrijk vinden vanuit een drieverbond tussen kind, ouders en school ons onderwijs vorm te geven.

In een veilige leeromgeving stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. We bieden onderwijs waar kinderen, leerkrachten én ouders blij van worden. 

Onze ruimte in beeld

 

Onze Missie:

Onze missie is onderwijs te bieden waarin iedereen wordt uitgedaagd zich op eigen-wijze te ontwikkelen.

Alle kinderen worden actief betrokken bij hun leertraject. Door zelf invloed te hebben op hun leerproces kunnen ze zich beter ontwikkelen. We gaan uit van de uniekheid en eigenheid van elk kind en werken nauw samen in drieverbond tussen kind, ouders en school. Ouders zijn dan ook actief betrokken zijn bij het invullen en evalueren van het onderwijs van hun eigen kind en ondersteunen bij de organisatie van de school. We bieden in het jaar zes overkoepelden thema’s waarbinnen de onderwijsactviteiten worden ontwikkeld.

Sanyu start als particuliere school. Voor iedere leerling van Sanyu geldt dat hij bij het verlaten van onze school de vastgestelde kerndoelen primair onderwijs heeft behaald. Iedereen werkt op de voor hem beste manier aan een individueel leerplan, maar werkt zeker ook samen met andere kinderen binnen thematische en projectmatige activiteiten. De leerkracht heeft een coachende en soms sturende rol; is regisseur, soms producent of instructeur binnen het leerproces.

http://www.sanyu-onderwijs.nl/wp-content/uploads/Visualisatie-Wereldwijs-versie-3-feb-2017-PDF.pdf