Betsy Dommerholt
Interne Leerlingzorg & Bestuur Inhoud
Betsy werkt binnen het reguliere basisonderwijs als interim intern begeleider. Met een brede opleiding en achtergrond als leerkracht en gespecialiseerd leerlingbegeleider heeft zij ervaring met diverse doelgroepen. Binnen Sanyu is ze bestuurslid en vervult ze ook de rol van de intern begeleider. Samen met Riannette werkt ze in de praktijk Beeldfijn.
Annemarie Wissmann
Coördinator "Wereldwijs" en leerkracht
"Uitdagingen aangaan, vanuit vertrouwen in jezelf en je kwaliteiten. Dat maakt je sterk. Door de samenwerking aan te gaan met elkaar, komt iedereen meer tot zijn recht in het onderwijs; kinderen, ouders en leerkrachten.” Annemarie heeft als leerkracht en leidinggevende in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs gewerkt. Ook haar ervaringen vanuit het bedrijfsleven neemt ze mee in haar werk bij Sanyu. Zij coördineert het Wereldwijs met als speciaal accent het kunst en cultuuronderwijs en is betrokken bij diverse inhoudelijke en organisatie aspecten.
Riannette Minnes
ECHA specialist & Bestuur Algemene Zaken
"Ik wil dat kinderen zich ontspannen kunnen ontwikkelen tot de mooie mensen die ze zijn. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en ruimte ervaren om te ontdekken en te ervaren wat hen in het leren past. Samen zoeken we de juiste manier voor elk kind." Riannette is opgeleid als en heeft ervaring als orthopedagoog, docent omgangskunde, pedagogiek en psychologie, coach en hoogbegaafdheidsspecialist. Samen met Betsy werkt ze als coach in de praktijk Beeldfijn.
Amber Castricum
Leerkracht
"Als coachende leerkracht wil ik een plek creëren waar kinderen volledig zichzelf kunnen zijn. Een school waar de leerkracht niet meer bepaalt, maar samen met de leerling het leren invult. Er samen voor zorgen dat iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt." Amber is leerkracht basisonderwijs en heeft een brede ervaring met kinderen. Bij Sanyu zal zij zich onder andere bezig houden met programmeren en robotica.
Emese Barath
Opstapklas VO en inval leerkracht
Emese heeft een wetenschappelijke achtergrond en is specialist hoogbegaafdheid i.o. .
Pascalle Visser
Onderwijsassistent
"Ik wil de leerling een ster laten zijn in hun eigen film, hun leven. Samen met de kinderen kijken naar hun behoefte van begeleiding bij het belopen van hun eigen leerweg en daarin ondersteunen. Zorgen dat elke leerling zich veilig en gerespecteerd voelt. We doen het samen, je bent niet alleen." Pascalle is gediplomeerd pedagogisch medewerkster en kindercoach.
Ellen Nauds
Leerkracht plusklas en inval leerkracht
Onderwijs op maat, gericht op het unieke kind, waarbij ook "thinking out of the box" en creativiteit wordt gestimuleerd dat is waarom ik bij Sanyu werk. We creëren geen eenheidsworst, maar proberen de excellentie van ieder kind te achterhalen en verder te ontwikkelen. Passie voor leren en onderwijs, dát wil ik uitdragen en doorgeven, naast respect voor de medemens. Als mens probeer ik een alomvattend enthousiasme voor onderzoek, leren en blijven ontwikkelen mee te geven aan mijn eigen twee tieners en alle kinderen aan wie ik lesgeef. Zolang we blijven openstaan voor nieuwe informatie en nieuwe vakkundigheden dan worden we steeds interessantere en meer gebalanceerde mensen. Ellen heeft een achtergrond als juriste, leerkracht basisonderwijs en kunstenaar.
Joan Brouwers
leerkracht
"Ik vind het erg belangrijk dat iedere leerling krijgt wat hij of zij nodig heeft. Een kind dat lekker in zijn vel zit zal goed tot leren komen. Kinderen zijn leergierig en gaan graag nieuwe uitdagingen aan, voor ons als leerkrachten is het een voorrecht om dit samen met hen mee te beleven. Als er hobbels zijn, dan moet daar uiteraard snel en goed wat aan gedaan worden." Joan heeft een zeer ruime ervaring als leerkracht, dyslexiecoach, Remedial Teacher en intern begeleider.
Margot van den Akker
Coördinator Peuterinloop
"Ook peuters en kleuters hebben behoefte aan een ontdekkingsreis". Bij de Sanyu Inloop voor kinderen t/m 4 jaar is er vrij gelegenheid om inspirerende creatieve en technische speelmaterialen te ontdekken. (Groot)ouders zijn welkom voor tips, onderlinge uitwisseling en ontmoeting." Margot neemt -als betrokken ouder-een ruime ervaring in beleid en management mee, maar heeft een brede achtergrond in het geven van museumlessen en ontwerpen van tentoonstellingen, natuur- en milieueducatie, en ervaring met de ontwikkeling van hoogbegaafde jonge kinderen in het algemeen.