Sanyu-onderwijs wordt financieel en materieel ondersteund door de Stichting Secundum. Secundum is een onafhankelijke stichting die het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Haarlem wil bevorderen en in standhouden. Dat geldt in het bijzonder voor het onderwijs dat door Sanyu-onderwijs wordt georganiseerd.

De stichting is op 18 november 2016 opgericht door betrokken ouders.  Vanaf het voorjaar van 2016 hebben zij samen gewerkt aan de vormgeving van nieuw basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Haarlem.