Sanyu Onderwijs

Back-on-track

Back-on-Track

Weer op het juiste pad

Bij Sanyu weten we dat hoogbegaafdheid niet altijd betekent dat alles makkelijker gaat. Het kan juist moeilijk zijn om je aandacht erbij te houden of jezelf te motiveren om in actie te komen. Zo moeilijk zelfs, dat sommige hoogbegaafde kinderen en jongeren  wegdromen, onderpresteren, de les verstoren of weigeren nog naar school te gaan. Als je je anders voelt dan anderen, kan het lastig zijn om vrienden te maken of samen aan een project te werken, om maar wat te noemen.

Ben jij hoogbegaafd  en loop je vast?

Sanyu helpt om je weer op het juiste spoor te zetten. Praktijk Beeldfijn en de stichting Sanyu Onderwijs begeleiden meer- en hoogbegaafde leerlingen die vastlopen op de reguliere basisschool of de middelbare school. Dat kan één-op-één zijn of in een groep. We werken samen met professionals uit het netwerk Hoogbegaafd Haarlem, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Het doel is re-integreren – weer naar school, maar dan wel vol vertrouwen. Samen maken we een ontwikkelplan op maat en werken we aan de vaardigheden die je nodig hebt om stap- voor stap- weer op gang te komen. Uit ervaring weten we dat het werkt. Voor je het weet ben je back-on-track!

Onze kernwaarden

Flexibiliteit

Eigenheid

Persoonlijke ontwikkeling

Erkenning

Plezier

Persoonlijk kennismaken?

Mail ons op info@sanyu-onderwijs.nl of stuur een Whatsapp ons naar 06-38014711. Je hoort zo snel mogelijk van ons.