Eigen-wijs ontmoeten, verrijken en verbreden 

Wereldkids op Woensdagen; Verrijking en verbreding voor jongens en meiden op de basisschool (6-11 jaar).

Alle leerlingen die deelnemen aan ons Wereldkids programma op woensdag hebben sterke behoefte aan peers en bloeien op van verdieping en verrijking. Via psycho-educatie en leren leren in combinatie met thematisch onderwijs en (creatieve) verrijking wordt gewerkt aan het versterken van de autonomie, het zelfvertrouwen, de executieve vaardigheden en / of het omgaan met faalangst en het hoogbegaafd zijn. Zie de pagina Wereldkids voor meer informatie. 

Over8 Verdieping en Verrijking voor leerlingen in groep 7 en 8 op maandagen
Het Over8 programma op maandag is bestemd voor kinderen in de groep 7 en 8 leertijd die in de voorbereiding op de overstap naar de Middelbare School (extra) behoefte hebben aan leerbegeleiding, verrijking en/ of andersoortige verdieping samen met peers. Zie de pagina Over8 voor meer informatie.

Inloop en ontmoeting en themaseries voor (jonge) basisschoolkinderen in het weekend

Minimaal een keer per periode tussen twee vakanties in, organiseren we op zaterdag en/ of zondagochtend een open inloop met ontwikkelactiviteit voor (vermoedelijk) hoogbegaafde peuters, kleuters en basisschoolkinderen en een (groot)ouder. Zie de pagina Plus Weekend voor meer informatie.

Vooruitwerklab basisschool leerlingen op zondagochtenden (basisschool leerlingen 7/8- 12 jaar)

Bij voldoende interesse (minimaal 6 en maximaal 8 kinderen) organiseren we op zondagen in series van vier bij elkaar horende Verrijkingslessen voor basisschool kinderen. 

Via psycho-educatie en leren leren (o.a. gebaseerd op het “Vooruitwerklab“) in combinatie met creatieve momenten en opdrachten wordt gewerkt aan het versterken van de autonomie, het vergroten van het zelfvertrouwen, leren denken en samenwerken, executieve vaardigheden en / of het omgaan met faalangst en het hoogbegaafd zijn. Zie de pagina Plus Weekend voor meer informatie.

HB+ Individuele Zorg op weg naar Passend Onderwijs in Haarlem

Individuele begeleiding door collega’s van Sanyu Onderwijs of de Praktijk Beeldfijn gericht op het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden en kansen om het onderwijs succesvol af te ronden. Zie deze pagina voor meer informatie over activiteiten gekoppeld aan het weer naar school gaan. 

Neem voor meer informatie een kijkje op de betreffende pagina of mail ons voor een persoonlijke kennismaking op info@sanyu-onderwijs.nl om de mogelijkheden te bespreken.