Heb je interesse om je kind op onze school of voor de plusklas of een ondersteunend zorgaanbod in te schrijven? 

Stuur een mail naar info@sanyu-onderwijs.nl voor een afspraak of kom naar een (digitaal) kennismakingsmoment (zie de nieuwsberichten voor de volgende momenten)

We reageren meestal binnen enkele dagen, maar we horen dat ons antwoord soms in de spam terecht komt. Houd daarom ook je spam in de gaten. 

Na de kennismaking kun je beslissen of je je kind  wilt aanmelden voor een intakegesprek.

Om aangenomen te kunnen worden voor het Sanyu basisonderwijs of het voortgezet onderwijs zijn drie dingen nodig. Allereerst moet je zoon of dochter gebaat zijn bij individuele begeleiding in een kleinschalige setting. 

Verder moet er een duidelijk zijn dat je kind binnen onze doelgroep past. Een intelligentieonderzoek kan dat deel onderschrijven. Op basis van het niveau van het kind wordt een individueel ontwikkelingsplan vastgesteld. 

De kinderen bij Sanyu zijn leerbaar en voeren zelf de regie over het leerproces met een toenemende mate van zelfstandigheid. Daarom mag er geen sprake zijn van gestapelde problematiek die voortkomt uit een persoonlijkheidsstoornis of gedragsproblemen. We zien namelijk dat het voeren van eigen regie voor deze kinderen moeilijk of zelfs ondoenlijk is. De school bepaalt in alle gevallen of het kind wel of niet geplaatst wordt.

We organiseren regelmatig informatiemomenten voor ouders en andere geïnteresseerden over het onderwijs. We adviseren je een van deze informatiemomenten te bezoeken voordat je je kind aanmeldt voor een intakegesprek door het insturen van een ingevuld intakeformulier via onze mail.

Na aanmelding ontvang je van ons een bericht aangaande het vervolg. We nodigen jou en je kind altijd uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we ook de eventuele vervolgstappen. Na een eventuele proefperiode volgt al dan niet de beslissing over de daadwerkelijke aanname.

Een intelligentieonderzoek kan het beste worden uitgevoerd door een in hoogbegaafdheid gespecialiseerde pedagoog of psycholoog; vraag gerust naar de ervaring die een onderzoeker met deze doelgroep heeft.  Wil je overleggen over de mogelijkheden? Laat het ons weten dan bellen we je. 

Een proefperiode van twee weken maakt deel uit van de onderwijs overeenkomst.

Voor de plusklas en een traject met zorg en begeleiding gelden andere afspraken en wordt samengewerkt met de Praktijk Beeldfijn en leden van het netwerk Hoogbegaafd Haarlem.