Havo of VWO voor hoogbegaafde leerlingen

Havo en vwo, maar dan anders. Om precies te zijn: beter! Net als in het primair onderwijs dat Sanyu biedt, krijg je als middelbare scholier bij ons altijd een leerplan op maat en volg je onderwijs in een groep leerlingen met verschillende leeftijden. Dat werkt het best als je zin hebt om verantwoordelijkheid te nemen en ook zelf iets van je middelbareschooltijd te maken. 

Op school en thuis

Onze middelbare scholieren gaan drie of vier dagen per week naar school. Daar werken ze in een eigen lokaal van 8.15 tot 14.30 aan specifieke schoolvakken, maar ook aan belangrijke vakoverstijgende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan plannen, samenwerken, presenteren en evalueren.  Dat gaat voor een deel individueel en voor een deel in een groep. Op de dagen dat ze thuis aan het werk zijn, volgen ze een programma dat ze in overleg met hun leercoach hebben samengesteld.

Naast bevlogen vakdocenten krijg je je eigen leercoach, die jou met raad en daad terzijde kan staan. Samen gaan we op zoek naar de leerstrategieën die bij je passen. Tegelijkertijd doen we een beroep op je motivatie en zelfstartend vermogen. In een veilige en uitdagende setting stimuleren we je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces, gedrag en resultaten.

Onderbouw en bovenbouw

Als je voor een bepaald vak de onderbouwdoelen hebt bereikt, ga je daarvoor aan de slag met de bovenbouwstof. Je hoeft je dus niet te vervelen. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om na de rijke basis van onze onderbouw door te stromen naar de bovenbouw van een andere school.  Veel leuker vinden we het als je bij Sanyu blijft. Je krijgt dan alles wat je nodig hebt om je mavo-, havo- of vwo-diploma via staatsexamen te kunnen doen.

Pionieren

Meer weten? Mail ons via info@sanyu-onderwijs.nl voor een persoonlijke kennismaking of het eerstvolgende digitale infomoment.