“Bij Sanyu mag en kan ik mijzelf zijn"

 

Hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn soms zoekende in wat het hoogbegaafd zijn voor hen betekent en hoe zij daarmee om kunnen gaan op school, thuis en in de wijde wereld. Bij Sanyu vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn en een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.

Het eigen en unieke leer- en ontwikkelproces van de leerlingen staat in de begeleiding daarom altijd centraal. 
De medewerkers en leerkrachten van Stichting Sanyu zijn erop gericht het proces met al hun pedagogische en didactische kennis en ervaring positief te ondersteunen.

Het team van Sanyu is sociaal betrokken en in staat om verschillende begeleidingsrollen aan te nemen. Begeleiders hebben een coachende rol, maar moet ook kunnen sturen. Hij of zij is de regisseur van het leerproces, maar kunnen ook optreden als producent of instructeur.

Wat heeft jouw kind nodig om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten? Die vraag is het uitgangspunt van ons totale onderwijs. Ieder kind leert op een andere manier, en daarop stemmen wij de begeleiding af. We gebruiken daarbij een ondersteunend leerlingvolgsysteem. Hierin wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen vastgelegd.

Voor iedere leerling geldt dat vertrouwen de basis is om (weer) op een positieve manier in het ‘leren’ te kunnen staan. We investeren dan ook volop in een goede band met jouw kind en geven je kind de tijd om een positieve leerhouding te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren kunnen hun eigen leerproces beter sturen als ze zich betrokken en gewaardeerd voelen. De volgende drie pedagogische basisbehoeften vormen daarom het uitgangspunt van het Sanyu-onderwijs: 

  • behoefte aan autonomie: leerlingen willen zelf invloed hebben en keuzes kunnen maken over wat zij leren
  • behoefte aan veiligheid en acceptatie: als leerlingen zich geaccepteerd weten en vertrouwen ervaren, zullen zij zich beter kunnen ontwikkelen
  • behoefte aan zelfvertrouwen

Samen werken leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders aan de
persoonlijke ontwikkeling en plezier in het leren. De leerlingen krijgen
deskundige en betrokken ondersteuning. De mensen die bij ons werken hebben hart
voor hoogbegaafde kinderen en vinden het belangrijk zichzelf te blijven
ontwikkelen. Zij volgen de ontwikkelingen binnen hun vakgebied actief. 

Wij bieden jouw zoon of dochter een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving waarin ruimte is om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerproces. We stimuleren jouw kind om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen gedrag en de eigen leerresultaten. De ruimte die wij kinderen bieden, moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen voor voldoende sociale interactie.

Ouders geven input vanuit de ervaringen en gesprekken die zij met hun kinderen thuis hebben, denken mee over de inhoud en vormgeving van de persoonlijke leerlijn van hun kind, maar hebben geen beslisbevoegdheid inzake de feitelijke schoolloopbaan.