Op Sanyu bieden we kinderen en jongeren een plek waar zij zichzelf mogen, kunnen en durven zijn.

De naam Sanyu betekent drie keer geluk of blijdschap. We hebben voor deze naam gekozen omdat we het belangrijk vinden vanuit een drieverbond tussen kind, ouders en school/ begeleiders ons werk vorm te geven.

In een veilige (leer)omgeving stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. We bieden begeleiding en onderwijs waar we allemaal blij van worden. 

Onze ruimte in beeld

Onze Missie:

We bieden onderwijs waarin iedereen wordt uitgedaagd zich op eigen-wijze te ontwikkelen.

Alle kinderen worden actief betrokken bij hun leertraject. Door zelf invloed te hebben op hun leerproces kunnen ze zich beter ontwikkelen. We gaan uit van de uniekheid en eigenheid van elk kind en werken nauw samen in drieverbond tussen kind, ouders en school. Er is dan ook geen vastgekaderde werkwijze die voor elk kind geldt. Ouders zijn actief betrokken zijn bij het invullen en evalueren van het onderwijs van hun eigen kind en ondersteunen bij de organisatie van de school. We bieden elk jaar zes overkoepelende thema’s waarbinnen de onderwijsactviteiten worden ontwikkeld.

Sanyu is een particuliere school. Voor iedere leerling van Sanyu geldt dat hij bij het verlaten van onze school de vastgestelde kerndoelen primair onderwijs heeft behaald. Maar een leerling van Sanyu gaat met heel veel meer bagage de deur uit. Iedereen werkt op de voor hem beste manier aan een individueel leerplan, werkt samen met andere kinderen binnen thematische en projectmatige activiteiten en wordt gestimuleerd zelf keuzes te maken en de regie over het leren te voeren. De leerkracht heeft een coachende en soms sturende rol; is regisseur, soms producent of instructeur binnen het leerproces.

http://www.sanyu-onderwijs.nl/wp-content/uploads/Visualisatie-Wereldwijs-versie-3-feb-2017-PDF.pdf