Kom je (misschien) bij ons op school? Leuk zeg!

Je bent van harte welkom om te kijken of onze school je wat lijkt.
Kom je een keer kijken?

Alle kinderen die bij ons op school zitten zijn hoogbegaafd en/ of hebben behoefte aan een gepersonaliseerde leerlijn. Dat betekent dat we met alle leerlingen afspreken op welke manier zij de vakken die we op de basisschool moeten geven (denk aan rekenen, aardrijkskunde, begrijpend lezen) doen.  We kennen geen groepen zoals de meeste basisscholen, want het is belangrijk dat iedereen kan leren wat bij hem of haar past en daar hoort geen vaste groepsindeling. Je zit daarom vaak met kinderen van verschillende leeftijden in de klas.

Wat leer je?
Net als op alle basisscholen krijg je bij ons op school de vakken die alle kinderen op de basisschool moeten krijgen en leer je de dingen die iedereen op de basisschool moet leren. Er is alleen wel een belangrijk verschil met de andere scholen. We overleggen met jou op welke manier je, hoe vaak per week, met dat vak bezig bent om het goed te leren. We bespreken ook samen wat jouw eigen extra pluswerk of keuzewerk wordt. Want als je niet heel erg van taal houdt, kies je misschien liever een ander onderwerp om in te verdiepen. Daar hebben we jou dus echt bij nodig; samen met je vader of je moeder beslissen we wat je gaat leren en hoe je dat gaat doen. We zoeken wel naar dingen waar je echt wat van kunt leren. Dus ook nieuwe dingen en dingen die soms niet leuk en soms zelfs lastig of moeilijk zijn.

Belangrijk is dat je je hoofd leert kennen en leert besturen en dat je hoofd actief gaat prikkelen en/ of enthousiast wordt en dat er niet alleen maar dingen zijn die je saai of makkelijk vindt. Het is ook belangrijk dat je leert je werk te organiseren en leert doorzetten of leert leren.

Hoe ziet een dag en week eruit?
Elke weekdag heeft een vaste basis en we starten vaak met een leesmoment of een korte opdracht. Soms bereidt de leerkracht dat voor en soms de kinderen (bijvoorbeeld een stukje lezen, een raadsel, een gedicht, een activiteit of proefje). Elke dag staan er werktijden op het programma. De ene keer is dat een moment waaraan je werkt aan je eigen leerplan. Soms is dat een moment waarop je werkt aan een wereldwijs opdracht of een taal of rekenopdracht. Er zijn natuurlijk ook momenten waarop je samenwerkt, creatief bezig bent, iets met muziek doet of gaat gymmen. We gymmen in de gymzaal in het gebouw en spelen buiten op het plein. We gebruiken soms de laptop, bijvoorbeeld voor rekenen en taal, maar werken ook zonder computer, omdat leren door iets op papier te zetten of in de ontdekhoek te doen ook heel belangrijk is.

Op woensdag en soms ook op de andere dagen hebben we Wereldwijs onderwijs. We werken aan in thema’s en projecten, gaan op excursie, leren programmeren en onderzoeken bijvoorbeeld de wereld van de techniek, kunst en cultuur en de wetenschap.

Hoe ziet de school eruit?
Onze school zit in een groot gebouw. Wij hebben daar een grote ruimte en een kleinere lesruimte/ speelruimte. Op de gang en in het lokaal heb je een eigen locker. Je komt het lokaal altijd binnen via de crea en toiletruimte. In de kleinere ruimtes kun je stil werken of met spel- en bouwmateriaal aan de slag. Iedereen heeft een vaste tafel, maar je kunt ook een plekje zoeken in de verschillende werkhoeken. 

En verder?
Soms helpen de oudere kinderen de jongere kinderen. De school organiseert ook leuke uitjes zoals naar een leuk museum gaan, en natuurlijk een schoolreisje met de school. En de juffen/meesters zijn ook aardig, en dat is natuurlijk belangrijk!

Wil je nog meer weten? Vraag het dan aan een van de juffen of meesters of aan een van de kinderen. Je kan altijd een mail sturen of een afspraak maken om een keer te komen kijken.

(geschreven door Wende, toen 9 jaar)