Sanyu onderwijs organiseert diverse activiteiten voor meer- en hoogbegaafde kinderen en hun (groot)ouders.

start Plusklas voor kinderen van 4-7 jaar start na de kerstvakantie in januari 2022.
>Over8 Verrijkingsprogramma voor kinderen in groep 7 en 8 die toe zijn aan extra verrijking en verdieping in de voorbereiding op de overstap naar het VO. Instroom op meerdere momenten in het jaar mogelijk. 
> Inloop voor kinderen t/m 8 jaar met (groot) ouders en brusjes
o zaterdag 22 januari 2022 10-12uur
o zondag 13 februari 2022 10-12uur
   (Bijdrage per ouder met 1 kind 5 euro. Bijdrage per kind 2 euro.)