Ouders en ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een sleutelrol als het gaat om (het leren van) hun kinderen. Met hun directe ervaring en kennis vormen zij de aangewezen partner(s) voor de coaches van Sanyu. Ze hebben een actieve ondersteunende rol in het leerproces van hun kind en denken mee over en werken mee bij activiteiten op en rondom het onderwijs.

Ouders zijn ervaringsdeskundige als het gaat om hun kinderen en daarom nauw betrokken bij het leerplan en de voortgang in het leren. Ze zijn daarom meerdere keren per jaar aanwezig bij het leer- of voortgangsgesprek dat de kinderen met hun coach hebben over het leerplan.  

Ouders hebben tevens een actieve rol in het organiseren en geven van gastlessen, gaan mee met de geboden excursies en ondersteunen Sanyu bij het vinden van externe financiële middelen.

Deze ouderbetrokkenheid is niet vrijblijvend, maar maakt deel uit van de afspraken die gelden wanneer je kind onderwijs volgt bij Sanyu.

 

Onderwijsplannen

Sanyu stelt elke een tot twee jaar een meerjarenplan vast en
vertaalt het beleid naar een concreet jaarprogramma met bijpassende
doelstellingen. 
Ouders
en kinderen wordt regelmatig om input en feedback gevraagd over de wijze waarop
we het onderwijs en de begeleiding vorm geven.

Gepersonaliseerde leerlijn.

Ieder kind volgt de voor hem of haar afgesproken gepersonaliseerde leerlijn daar waar het gaat om de kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs en de hieraan toegevoegde persoonlijke (leer)doelen. 

Het Sanyu team beslist hoe het persoonlijke leerplan voor elk kind eruit ziet en welke didactische stappen wanneer gezet worden. Belangrijk om te weten dat we ons onderwijs door de samenstelling van onze groepen niet altijd lineair aanbieden. We gaan ervan uit dat kinderen gespreid over meerdere jaren de verplichte basisschool kerndoelen en de middelbare school flexibel kunnen doorlopen. Hierin werken we dus niet vanuit de gedachte dat leerlingen binnen een vaste jaargroep geplaatst zijn.