Over8 voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op weg naar de Middelbare School.

Specifiek voor de kinderen in groep 7 en 8 bieden we een apart programma.

Leerlingen in de Over8 groep werken aan leren leren,  projecten (b.v. van Bureau Talent) volgen specifieke verrijkingslessen en/ of nemen deel aan de atelier lessen. Elke groepsdag start om 8.15uur en loopt tot 11.45uur of 14.15uur. Ook leerlingen van de reguliere lesgroep van Sanyu nemen in overleg met ouders deel aan dit programma. 

Schooljaar 2022-2023

Periode 1: september-december 2022, first lego league, leren leren en atelier.
Periode 2: januari- maart 2023, science in de zorg/ gezondheidskunde, leren leren en project over de hersenen.
Periode 3: april-juni 2023, vreemde taal, leren leren en project over nog nader te bepalen onderwerp.

Stuur een mail naar info@sanyu-onderwijs.nl als je meer informatie wilt of wilt aanmelden. Aanmelden kan ook direct met het aanmeldingsformulier dat te vinden is in de downloads op onze website.

Algemene toelichting
In deze groep combineren we psycho-educatie met leren leren en verrijkende activiteiten als voorbereiding op de overstap van basisschool naar het voortgezet Onderwijs (VO). 

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, de leerlingen werken (individueel of in kleine groepjes) aan het versterken van de denkvaardigheden en executieve vaardigheden en kent leerdoelen gericht op het verbreden van de academische en persoonlijke vaardigheden gerelateerd aan de toekomstige overstap naar het voortgezet onderwijs.

De begeleiding wordt door verschillende professionals vorm gegeven, maar kent een sterke individuele component vanwege de individuele behoefte die elk van de leerlingen kent. 

Instroom kan op meerdere momenten in het jaar, mede afhankelijk van de start van de verschillende programma onderdelen. 

Deelname kost per januari 2023 60 euro per dag.