Wij hebben je hulp nodig! 

Wij geloven in onze leerlingen!

Als ondernemend persoon weet je graag waar je aan toe bent.
En daarom vallen we maar direct met de deur in huis. Wij hebben je hulp 
nodig. Met ‘wij’ bedoelen we de Stichting Sanyu Onderwijs. Een succesvol kleinschalige, particuliere -niet commerciële- basisschool, gestart in 2017.

Club van 100
Wij zoeken betrokken en enthousiaste ondernemers/ ondernemende mensen die ons door aan te sluiten bij de “100 van Sanyu” willen ondersteunen bij het realiseren van ons doel: Het gepersonaliseerde onderwijs voor meer meer- en hoogbegaafde kinderen in Haarlem en omgeving bereikbaar maken. We vragen je daarvoor een om vaste bijdrage van minimaal 250 euro per jaar gedurende een periode van 3 jaar. Voor het komend schooljaar willen we bijvoorbeeld
– nieuw meubilair aanschaffen
– ons kleine speelplein herinrichten
– de samenwerking met de wetenschap en techniek wereld in het onderwijs versterken.

Maak jij dit mogelijk door een bijdrage?
Mail ons en we nemen je graag persoonlijk mee door ons verhaal!

Stoeltjesfonds
Wij zoeken ondernemende bedrijven die een bijdrage van minimaal 750 euro willen doen in ons stoeltjesfonds. Een “potje" waarop ouders een beroep kunnen doen om (een deel van) de onderwijskosten bijgedragen te krijgen. We maken ons onderwijs graag bereikbaar voor meer kinderen en jongeren. 

Maak jij dit mogelijk door een bijdrage?
Mail ons en we nemen je graag persoonlijk mee door ons verhaal!

Over onze doelgroep
Helaas zijn hoogbegaafde leerlingen anno 2021 nog steeds een doelgroep die geen of niet voldoende passend onderwijs krijgt. De reden van bestaan van Sanyu. Maar hoe blij we ook zijn met onze kleine school. Ons onderwijs is deels onbereikbaar voor kinderen, omdat hun ouders onze schoolkosten niet kunnen betalen. We willen daarom onder andere een fonds oprichten waar ouders een beroep op kunnen doen ter ondersteuning van (een deel van) de schoolkosten en we willen ons de komende jaren richten op het versterken en verbreden van het concept en het verbreden van een verrijkingsaanbod, zodat het ook toepasbaar wordt in andere situaties.

Met jouw hulp kunnen we stappen voorwaarts zetten!

What’s in it for me?
Nu vraag je je mogelijk af: een basisschool? What’s in it for me? Waar liggen voor mij of mijn bedrijf de kansen en mogelijkheden? De leerlingen die wij bij Sanyu begeleiden zijn hoopvolle beloften voor de toekomst. Zij hebben de maatschappij veel te bieden. Talenten die wij met onze aanpak en programma’s helpen ontwikkelen om tot volle bloei te komen. En op een dag plukt ook de maatschappij hiervan de vruchten. En dat met hulp van mensen die het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen een warm hart toedragen.

Als sponsor van Sanyu ben je welkom op onze jaarlijkse ontmoetingdag met een inhoudelijk themadeel en een gezellige afsluiting. Daarnaast kunnen onze leerlingen op verzoek meedenken met vraagstukken binnen je bedrijf die je graag eens van een andere kant wilt benaderen. We kunnen door met elkaar te verbinden samen een stap voorwaarts zetten. Wil je liever geen lid van de club van Sanyu worden, maar wel een eenmalige bijdrage doen? Daar zijn we zeker ook heel blij mee.

n.b. Hoewel we particulier zijn, hebben we geen winstdoelstelling. Als Stichting zonder winstoogmerk betalen ouders het onderwijs voor hun kind en zoeken we andere financiële stromen ter ondersteuning van de realisatie van onze plannen het onderwijs te verbreden en het verrijkingsaanbod te vergroten, zodat steeds meer kinderen er gebruik van kunnen maken. 

Wij laten je graag onze school zien en vertellen je dan graag persoonlijk over onze plannen!

Stuur je ons een mailtje via info@sanyu-onderwijs.nl of een app op 0613012321 om een afspraak te maken?

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking of donatie kunt u altijd uitvoeren, hier zijn geen verplichtingen of overeenkomsten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van Sanyu of een bijdrage storten op de door Sanyu Onderwijs gebruikte bankrekening. Donaties zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Lees de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Regiobank: NL 98RBRB0955065216

Ons vermogen/ administratief beheer. 

Als Stichting bouwen we geen vermogen op. De inkomsten moeten dekkend zijn voor de aan het werk gekoppelde noodzakelijke uitgaven. Onze boekhouding wordt gevoerd door Esther van Amersfoort van Sterk In Financiële Zaken in Wijk aan Zee. Zij heeft een controlerende en adviserende rol t.a.v. het beheer van de inkomsten en uitgaven en stelt elk jaar het jaaroverzicht op. Op verzoek kunnen ouders en andere betrokkenen met de juiste bedoelingen inzage krijgen in de boekhouding. 

INTOS, Interior Solutions, Haarlem
Blok Plaatmateriaal
logo Beeldfijn
Beeldfijn, anders leren en meer
Ben Aardenburg, interieuradvies en montage
Smartmotion marketing & webdesign
Smartmotion, marketing & webdesign