Sanyu-onderwijs is op zoek naar ondernemers en organisaties met lef die willen investeren in talentvolle kinderen.

Bent u zo’n ondernemer? Graag willen we samen met u leerprojecten opzetten, zodat onze leerlingen hun kennis kunnen verbreden en verdiepen. Deze projecten moeten niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind, maar ook zinvol zijn voor uw bedrijf of organisatie.

Wij geloven dat onderwijs én bedrijfsleven er beter van worden als ze meer gaan samenwerken. 

Helaas komen veel hoogbegaafde kinderen niet tot hun recht in het reguliere onderwijs. Het onderwijs is zo weinig aangepast aan hun leerbehoefte dat ze onderpresteren en soms zelfs ongelukkig worden. Door samen te werken met het bedrijfsleven kunnen we kinderen de uitdaging bieden die ze nodig hebben.

Ook als u ons onderwijs een warm hart toedraagt en wilt sponsoren, komen we graag in contact. Onze  vorm van onderwijs wordt (helaas) niet door de overheid gesubsidieerd en financieel volledig gedragen door ouders en sponsors. 

Sanyu Onderwijs 
wil Hoogbegaafde Kinderen begeleiden
zodat ze gaan stralen als sterren.

Dat doen we graag samen met u. 
Wilt u investeren in hun toekomst?
Wij ontmoeten u graag!

Steun ons 

Wilt u ons rechtstreeks steunen? Dat kan via bankrekeningnummer: 

NL98RBRB0955065216 van Stichting Sanyu Onderwijs