Back on track

Bij Sanyu weten we dat hoogbegaafdheid niet altijd betekent dat alles makkelijker gaat. Het kan juist extra moeilijk zijn om je aandacht erbij te houden of jezelf te motiveren in actie te komen. Zo moeilijk zelfs, dat sommige hoogbegaafde kinderen en jongeren  wegdromen, onderpresteren, de les verstoren of weigeren nog naar school te gaan.
Als je je anders voelt dan anderen, kan het lastig zijn om vrienden te maken of samen aan een project te werken, om maar wat te noemen.

Ben jij hoogbegaafd en loop je vast? Sanyu helpt om je weer op het juiste spoor te zetten.

Praktijk Beeldfijn en de stichting Sanyu Onderwijs begeleiden meer- en hoogbegaafde leerlingen die vastlopen op de reguliere basisschool of de middelbare school. Dat kan één-op-één zijn of in een groep. We werken samen met professionals uit het netwerk Hoogbegaafd Haarlem, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Het doel is reïntegreren – weer naar school, maar dan wel vol vertrouwen.

Samen maken we een ontwikkelplan op maat  en  werken we aan de vaardigheden die je nodig hebt om stap- voor stap- weer op gang te komen en de weg naar een (andere) school weer te kunnen bewandelen. Uit ervaring weten we dat het werkt. Voor je het weet ben je back on track!

Persoonlijk kennismaken? Mail ons op info@sanyu-onderwijs.nl en we nemen binnen enkele dagen contact met je op.