Sanyu Onderwijs

Onderwijs & Begeleiding

op maat

  • Kleinschalig particulier onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren;
  • (Ambulante) coaching en begeleiding voor als er meer of anders nodig is op de eigen school;
  • Verbreding en verrijking al dan niet in combinatie met psycho-educatie;
  • Individuele opvang en begeleiding bij (dreigende) schooluitval;
  • Sanyu is gevestigd in Haarlem, maar bereikbaar voor leerlingen uit de regio Kennemerland, IJmond, Amsterdam en ook ver daarbuiten.

Basisschool Sanyu

Sanyu VO

Individuele begeleiding

Sanyu Onderwijs

“Bij Sanyu kan en mag je jezelf zijn”

Meer of anders nodig?

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit Haarlem, Kennemerland, Amsterdam en omstreken of verder daarbuiten die meer of anders nodig hebben:

Fulltime basisonderwijs en voortgezet onderwijs op maat.

Parttime psycho-educatie, verrijking en verdieping met peers samen of op individueel niveau.

Back-on-trackbegeleiding in "de club" op Sanyu.

Voor wie?

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf de peuterleeftijd tot en met de afronding van de middelbare school.

Contact?

Stuur een berichtje aan info@sanyu-onderwijs.nl of app ons op 06-38014711 dat je contact zoekt. Je hoort zo snel mogelijk van ons.

Onze visie

Meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben gepersonaliseerd onderwijs nodig. Onderwijs met de volledige aandacht voor de doelgroep, rekening houdend met de zijnskenmerken, ruimte voor autonomie en regie voor het leren en de individuele leerbehoefte die voor elke leerling anders is.

Onze missie

Ons totale onderwijs focust zich erop dat ieder kind op een andere manier leert, en daarop stemmen wij de begeleiding af door ieder kind stappen te laten zetten. We gebruiken daarbij een ondersteunend leerlingvolgsysteem. Hierin wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen vastgelegd.

Onze kernwaarden

Flexibiliteit

Eigenheid

Persoonlijke ontwikkeling

Erkenning

Plezier

Stuur een e-mail voor meer informatie naar info@sanyu-onderwijs.nl