Sanyu Onderwijs

Leerplan op maat

Leerplan op maat

Voor hoogbegaafde basisschool kinderen

Iedere leerling krijgt bij Sanyu een leerplan op maat. Dat kan zijn in de vorm van een individuele lijn, een groepsgekoppelde lijn of een combinatie daarvan. Onze leerlingen werken natuurlijk allemaal aan de verplichte kerndoelen van het basisonderwijs. Maar er staan ook allerlei keuzeactiviteiten op het programma, bijzondere uitstapjes en ons wereldwijsprogramma dat voor verdieping en verrijking zorgt.

Vaardigheden

Kinderen leren te plannen, doelen te stellen, aan het werk te gaan en te evalueren. Ze leren ook welke leerstrategie het beste bij ze past en ontdekken dat ontspanning, creativiteit en beweging belangrijk zijn om in balans te blijven. Ook besteden we via individuele coaching veel aandacht aan motivatie, onderpresteren, mindset en ontwikkeling. We werken aan vaardigheden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs en het werkende leven daarna.

Soepele overstap

In alle gevallen ligt het accent in het laatste leerjaar van ons basisonderwijs op het bereiken van de laatste openstaande leerdoelen en het voorbereiden van een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs.
Eigenwijs Basisonderwijs

Voortgang 

Bij Sanyu ligt er minder nadruk op cijfers. Onze aandacht voor voortgang en groei in leerresultaten drukken we liever uit in voortgangsgesprekken en feedback op het gemaakte werk. Zo weten leerlingen en ouders waar vooruitgang is geboekt en waar we nog aan moeten werken.

Het leerproces is niet altijd lineair. Leerlingen werken samen met kinderen van verschillende leeftijden, soms ook met lesstof op verschillende groepsniveaus. Bij Sanyu kan een kind dus vooruitwerken en voorlopen ten opzichte van leeftijdgenoten en op sommige onderdelen juist minder snel gaan. Leerlingen die Sanyu tussentijds verlaten, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, lopen dus niet altijd op alle punten gelijk met de klassikale leerlijn op een andere school. Maak je bij ons de basisschool af, dan heb je na groep 8 alle onderwijsdoelen behaald. Sterker nog, dankzij de rijke leeromgeving van Sanyu heb je meer meegekregen dan op de meeste andere basisscholen.

Per leerling bekijken we wanneer alle leerdoelen bereikt zijn en het kind klaar is voor het voortgezet onderwijs. Natuurlijk doen we dat in overleg met zowel leerling als ouders, waarbij Sanyu uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft. Kinderen die vanuit een andere groep 7 naar Sanyu komen, volgen na dat schooljaar nog minstens één jaar basisonderwijs bij ons.

Voor kinderen die hun leerdoelen op orde hebben en binnen één of twee jaar naar de middelbare school gaan, kan het interessant zijn om extra verbreding en verrijking te krijgen en mee te doen aan het Over8 programma. Sommige leerlingen werken in zo’n geval ook alvast aan leerdoelen van het voortgezet onderwijs.

Interessant?

Mail ons op info@sanyu-onderwijs.nl of stuur een Whatsapp ons naar 06-38014711. Je hoort zo snel mogelijk van ons.