Sanyu Onderwijs

Hoogbegaafdheid

Bij Sanyu mag en kan ik mezelf zijn

Hoogbegaafde kinderen en jongeren leren en denken vanuit verschillende invalshoeken, zijn daarin soms snel, soms traag, maar vaak echt anders dan veel van hun leeftijdgenoten. Het leren kan – als de voorwaarden aanwezig zijn – prima verlopen, maar is zeker niet altijd een vanzelfsprekendheid en de resultaten op school zijn niet altijd optimaal. En aangepast onderwijs- en ontwikkelaanbod is meestal welkom en vaak noodzakelijk.

Op deze pagina lees je meer over ons Basisonderwijs. Voor meer informatie over het Voortgezet Onderwijs verwijzen we je graag naar deze pagina. Hoogbegaafde kinderen en jongeren:

Herken je hier iets van?

Hoogbegaafde kinderen en jongeren:

  • zijn vaak alert en vol energie, zijn gevoelig en intens in zintuigen en emoties.
  • zijn soms zeer beweeglijk, hebben een grote honger naar kennis.
  • zijn al vroeg gericht op volwassenen, zijn gevoelig en houden rekening met de omgeving.
  • kunnen focus leggen en de juiste vragen stellen, maken snelle (en soms vroege) sprongen in hun ontwikkeling (praten, lopen, zindelijkheid, etc.).
  • kunnen verbanden leggen en zijn vaak pro-actief en creatief.

Maar soms…

Zijn ze ook:

  • eigenwijs en mogelijke onderpresteerders.
  • zeer goede aanpassers, lekker voelen in de comfortzone.
  • onderduikend en niet willen opvallen.
  • uitdagend en / of zeer kritisch naar zichzelf en  anderen.
  • succesvol of zelfstandig.

Wat heeft jouw kind nodig om een volgende stap te kunnen zetten?

Die vraag is het uitgangspunt van ons totale onderwijs. Iedereen leert op een andere manier, en daarop stemmen wij de begeleiding af. Voor iedere leerling geldt dat vertrouwen de basis is om (weer) op een positieve manier in het ‘leren’ te kunnen staan. We investeren dan ook volop in een goede band met jouw zoon of dochter en geven hem of haar de tijd om een positieve leerhouding te ontwikkelen. We maken gebruik van een breed scala aan leer- en ontwikkelmaterialen en gebruiken een ondersteunend leerlingvolgsysteem. Hierin wordt onder andere de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen vastgelegd.

Wat kan Sanyu voor jouw hoogbegaafde zoon of dochter betekenen?

Hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn soms zoekende in wat het hoogbegaafd zijn voor hen betekent en hoe zij daarmee om kunnen gaan op school, thuis en in de wijde wereld. Bij Sanyu vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn en een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Het eigen en unieke leer- en ontwikkelproces van de leerlingen staat in de begeleiding daarom altijd centraal. Het team van de Stichting Sanyu is erop gericht het proces met een brede diversiteit en sterke pedagogische en didactische kennis en ervaring positief te ondersteunen. Begeleiders hebben een coachende rol, maar moet ook kunnen sturen. Een begeleider is (mede) regisseur van het leer- en ontwikkelproces, maar kan ook optreden als producent of instructeur of steuner.

Neem gerust contact op voor meer informatie of overleg.