Sanyu Onderwijs

Over Sanyu

Uniek Onderwijs

“Sanyu biedt gepersonaliseerd onderwijs waarbij iedereen zich in zijn eigen tempo en aansluitend bij de eigen behoefte kan ontwikkelen.” In 2017 zijn wij gestart als kleinschalige, particuliere  – niet commerciële – basisschool vanuit de visie dat meer- en hoogbegaafde kinderen  en jongeren gepersonaliseerd onderwijs nodig hebben. Onderwijs met de volledige aandacht voor de doelgroep, rekening houdend met de zijnskenmerken, ruimte voor autonomie en regie voor het leren en de individuele leerbehoefte die voor elke leerling anders is. Binnen het gehele programma bieden we veel verbreding en verdieping vanuit top down leren en kijken we bij wat we doen naar de leerlingen die we op dat moment in de groep hebben. Het leerproces vindt niet altijd lineair plaats. Leerlingen werken in een individuele lijn en/ of groepsgekoppelde lijn, werken samen en werken met lesstof op verschillende niveaus. Daarbij bieden we de stof zoveel mogelijk Top Down en geclusterd aan. We stimuleren kinderen en jongeren daarbij hun talenten te ontdekken en dat talent bewust in te zetten en de uitdaging aan te gaan zich sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontwikkelen. We besteden daarbij zeer bewust aandacht aan onderpresteren, het leren leren, mindset en de vaardigheden die nodig zijn om tot ontwikkeling te komen en leggen bewust een koppeling naar vaardigheden die ondersteunend zijn voor het naar school gaan in het VO of aan het werkende leven. Kinderen en jongeren leren plannen, doelen stellen, op te starten en te evalueren en te ervaren dat ontspanning, creativiteit en beweging naast de cognitieve aspecten belangrijk zijn. De nadruk op cijfers en alles met zo min mogelijk fouten afronden is lager dan op de meeste scholen. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor voortgang en groei in leerresultaten. Hier besteden we in meerdere voortgangsgesprekken in een jaar aandacht aan. We geven regelmatig feedback op het gedane werk, zodat duidelijk is in hoeverre wel of niet sprake is van vooruitgang.

Sanyu, drie keer geluk
“Op Sanyu bieden we kinderen en jongeren een plek waar zij zichzelf mogen, kunnen en durven zijn”. 

De naam Sanyu betekent drie keer geluk of blijdschap. We hebben voor deze naam gekozen omdat we het belangrijk vinden vanuit een drieverbond tussen kind, ouders en school/ begeleiders ons werk vorm te geven. Het leren en ontwikkelen is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders.

Ruimte voor:
Eigenheid – Flexibiliteit – Persoonlijke ontwikkeling – Plezier – Erkenning
vinden we daarbij essentieel.

Onze kernwaarden

Flexibiliteit

Eigenheid

Persoonlijke ontwikkeling

Erkenning

Plezier

Onze uitgangspunten:

 • Ons onderwijs is gebaseerd op expertise en ervaring en stelt (de ontwikkeling van) de leerling centraal.
 • Ons onderwijs biedt vanuit herkenning en erkenning van kinderen en jongeren ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en eigenheid in leren en onderwijzen.
 • Een veilige (leer)omgeving is essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen
 • Kinderen en jongeren leren beter en effectiever als ze actief betrokken kunnen zijn bij hun leerplan en leerweg en bepalen in toenemende mate van zelfstandigheid hun eigen leerweg.
 • We verwachten van elkaar dat we ten allen op een rustige manier met elkaar in gesprek kunnen zijn en blijven over dat wat nodig is.
 • We volgen ten aanzien van de didactische einddoelen de leerlijnen die gelden zoals door de overheid vastgesteld.

Pedagogische Basis

 • wij bieden gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de leerling (en dus niet op leeftijd of methodes)
 • alle leerlingen hebben behoefte aan autonomie: leerlingen willen zelf invloed hebben en keuzes kunnen maken over wat zij leren
 • alle leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en acceptatie: als leerlingen zich geaccepteerd weten en vertrouwen ervaren, zullen zij zich beter kunnen ontwikkelen
 • alle leerlingen hebben behoefte aan zelfvertrouwen
 • iedereen kan in eigen tempo, aansluitend bij de eigen behoefte aan de slag met zijn gepersonaliseerde leerplan de voor hem of haar passende hoeveelheid en inhoud aan uitdaging en verdieping.
 • de leerlijnen van de basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verbonden in een doorlopende leerlijn. De voortgezet onderwijs leerlingen hebben wel een eigen lokaal/ werkplek.
 

Sanyu Onderwijs werkt samen met:

www.beeldfijn.nl 

Praktijk voor (leer)begeleiding, coaching en onderzoek van hoogbegaafde kinderen en jongeren, werkzaam vanuit Haarlem en Zeewolde.

www.hoogbegaafdhaarlem.nl

Netwerk van samenwerkende specialisten Hoogbegaafdheid in de regio groot Kennemerland.

www.echanetwerk.nl

Landelijke Vereniging voor specialisten Hoogbegaafdheid.