Sanyu Onderwijs

Basisschool Plus

Plus Activiteiten Basisschool Leerlingen

Wereldkids

Sanyu Wereldkids voor basisschool leerlingen vanaf 6 jaar
Sanyu Onderwijs organiseert op woensdagen van 8.15uur-12.15uur de Wereldkids Plusdag waarin psycho-educatie hand in hand gaat met verbreding en verrijking. Deelname is mogelijk voor kinderen van 6-11 jaar die kunnen lezen.

Alle deelnemers aan ons Wereldkids programma hebben sterke behoefte aan peers, bloeien op van verdieping en verrijking, vaak in combinatie met specifieke begeleidingsthema’s en behoeften.

Onder begeleiding van betrokken professionals gaan de kinderen samen met peers denken, doen, ontdekken en ontspannen waarbij zij vanuit psycho-educatie leren beter omgaan met eventuele belemmeringen in het leren, leven. Via psycho-educatie wordt gewerkt aan het leren leren, het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van de executieve vaardigheden en omgaan met faalangst en het hoogbegaafd zijn.

Deelname: 60 euro per ochtend met een opzegtermijn van 4 weken. 

Wereldkids Themaperioden

Het programma wordt opgebouwd langs het voor de basisschool voor dat moment geldende  rode draad. We gebruiken verschillende werkvormen waarbij we denken, doen en ontspannen met elkaar combineren.

In de maanden september en oktober beleven we de Wereld om ons Heen. Daarna verdiepen we ons in thema’s die te maken hebben met Feesten en Religie. Vanaf januari gaan we op reis door de Wereld van de Wetenschap en Techniek. Deze periode wordt gevolgd door een thema gerelateerd aan  het thema “Nederland in de wereld”. Het jaar wordt in mei en juni afgerond met verschillende Kunsten en Muzen.

Binnen elke periode besteden we aandacht aan het kijken naar en ontwerpen van kunst, cultuur en diverse vormen van performance en komen er ook onderwerpen gerelateerd aan wetenschap en techniek langs. Denken en Doen, alleen en samen wisselen elkaar hierbij af.

Themamomenten voor jonge kinderen van 3,5-6 jaar
Bij voldoende interesse (aanmelden per mail, (gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen) organiseren we op zaterdagochtenden van 9.30uur-11.30uur een thema serie van drie achtereenvolgende activiteitenmomenten voor jonge kinderen zonder (groot)ouders.  Aanmelden via info@sanyu-onderwijs.nl

Vooruitwerklab voor basisschool leerlingen vanaf 8 jaar

Bij voldoende interesse (minimaal 6 en maximaal 8 kinderen) organiseren we op zondagen een of meerdere series van vier Verrijkingslessen voor basisschool kinderen die kunnen zelfstandig kunnen lezen en schrijven.

Via psycho-educatie en leren leren (o.a. gebaseerd op het “Vooruitwerklab“) in combinatie met creatieve momenten en opdrachten wordt gewerkt aan het versterken van de autonomie, het vergroten van het zelfvertrouwen, leren denken en samenwerken, executieve vaardigheden en / of het omgaan met faalangst en het hoogbegaafd zijn. 

Bijdrage € 60,= per leerling.

Wanneer en wat?
Op afspraak.. We richten ons op starten in de maand maart 2024.

Inloop en ontmoeting (voor kinderen t/m groep 8)
Enkele keren per jaar tussen twee vakanties in, organiseren we op zaterdag en/ of zondagochtend van 9,30-11.00uur een open inloop met activiteiten, koffie en thee voor (vermoedelijk) hoogbegaafde peuters, kleuters en basisschoolkinderen en een (groot)ouder. Bijdrage € 10,= per kind en volwassene. Graag aanmelden op info@sanyu-onderwijs.nl

Wanneer?
Helaas hebben we te weinig/ geen aanmeldingen voor de inloop op zaterdag 16 maart. De inloop van 16 maart vervalt daarmee. We organiseren later in het jaar weer een nieuw moment. 

Wil je wel graag kennismaken met ons als school? Je bent komende zaterdag 16 maart -op afspraak- nog steeds welkom  voor een oriënterend kennismakingsrondje van ongeveer 25 minuten voor ons basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Kom je? Je zoon of dochter mag altijd mee!
Stuur ons een mailtje naar info@sanyu-onderwijs.nl of app naar 06-38014711 en dan laten we je weten op welk tijdstip we je graag ontmoeten

Handig om te weten

Onze plus activiteiten staan staan los van het op de basisschool aangeboden onderwijsprogramma en zijn bedoeld voor kinderen die een sterke behoefte aan diepe contacten met peers nodig hebben. Voor sommige kinderen spreken we naast hun deelname aan onze activiteiten soms ook individuele begeleiding en coaching af gericht op het “jezelf kunnen en durven zijn”.

Praktische informatie:

  • Instroom is vaak op korte termijn al mogelijk.
  • We gaan voor deelname aan het Wereldkidsprogramma -na een startperiode van minimaal 6 keer – uit van doorlopende deelname met een opzegtermijn van 4 weken waarin je kind – met toestemming voor vrijstelling van onderwijsdeelname van de eigen basisschool- bij ons aan het Wereldwijs programma meedoet.
  • Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier voor Hb activiteiten (te vinden bij de downloads op de website of op te vragen via de mail) ingevuld te sturen aan aan info@sanyu-onderwijs.nl. We nemen dan contact met je op voor het vervolg.
  • Stichting Sanyu Onderwijs maakt geen winst en heeft een ANBI-status. We vragen ouders actief mee te denken over mogelijke sponsors en vragen hen te ondersteunen bij (organisatorische) activiteiten.