Sanyu Onderwijs

FAQ overig

Sanyu Onderwijs biedt naast het onderwijs diverse activiteiten gericht op verrijking en verbreding, psycho-educatie en begeleiding op individueel niveau en in groepen. Denk aan:
> Wereldkids voor de basisschool.
> Plus in het Weekend voor basisschool leerlingen en middelbare scholieren.
> Ambulante begeleiding en ondersteuning op de eigen basisschool of bij (driegende) uitval.
> In overleg kunnen leerlingen die thuisonderwijs volgen gebrukk maken van de faciliteiten van Sanyu Onderwijs.

Sanyu Onderwijs werkt samen met de partners van Hoogbegaafd Haarlem en heeft meerdere (Echa) specialisten Hoogbegaafdheid in het team en het netwerk bereikbaar.

logo BeeldfijnLogo EchanetwerkLogo HoogbegaafdHaarlem.nl
www.beeldfijn.nlwww.echanetwerk.nlwww.hoogbegaafdhaarlem.nl

Sanyu Onderwijs biedt naast het onderwijs diverse activiteiten gericht op verrijking en verbreding, psycho-educatie en begeleiding op individueel niveau en in groepen. Denk aan:
> Wereldkids voor de basisschool.
> Plus in het Weekend voor basisschool leerlingen en middelbare scholieren.
> Ambulante begeleiding en ondersteuning op de eigen basisschool of bij (driegende) uitval.
> In overleg kunnen leerlingen die thuisonderwijs volgen gebrukk maken van de faciliteiten van Sanyu Onderwijs.

Sanyu Onderwijs werkt samen met de partners van Hoogbegaafd Haarlem en heeft meerdere (Echa) specialisten Hoogbegaafdheid in het team en het netwerk bereikbaar.

logo BeeldfijnLogo EchanetwerkLogo HoogbegaafdHaarlem.nl
www.beeldfijn.nlwww.echanetwerk.nlwww.hoogbegaafdhaarlem.nl
Wil je (je zoon of dochter) mee (laten) doen met een van de plus activiteiten? Stuur dan het aanmeldformulier Plus activiteiten op of stuur een mail aan info@sanyu-onderwijs.nl

De bekostiging voor deelname aan plus activiteiten kan in tegensteling tot de deelname aan het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs soms wel via andere kanalen dan via een ouderbijdrage geregeld worden. Onderzoek en ondersteuning of begeleiding kan in sommige gevallen via een passend onderwijs budget verlopen. In sommige gevallen kan de ondersteuning bekostigd worden via de jeugdzorg, de gemeentelijk of via de zorgverzekering.

Samen met ons onderwijs- en begeleidingsteam en diverse zorgpartners komen we in actie als een meer- of hoogbegaafde leerling vastloopt in het reguliere onderwijs. Of je nu op de basisschool zit of in het voortgezet onderwijs, we helpen je graag.

Speciaal voor leerlingen die een persoonlijk ontwikkelplan nodig hebben om op hun eigen school weer lekker aan de slag te kunnen.

  • Individuele coaching: we maken een individueel leerplan voor op je eigen school en kunnen je ook begeleiden bij het uitvoeren van het plan. 
  • Psycho-educatie: we begeleiden je of bieden therapie op je eigen school. Dit kan één-op-één of in een kleine groep.
  • Ontscholen, ontdekken en dan ontwikkelen in een back-on-track programma.

Nog een andere vraag?

Stel gerust je vragen via de mail of het insturen van onderstaand formulier.