Sanyu Onderwijs

Joan
Leerkracht, docent Mens en maatschappij, dyslexiecoach, Remedial Teacher en intern begeleider

“Ik vind het erg belangrijk dat iedere leerling krijgt wat hij of zij nodig heeft. Een kind dat lekker in zijn vel zit zal goed tot leren komen. Kinderen zijn leergierig en gaan graag nieuwe uitdagingen aan, het is een voorrecht om dit samen met hen mee te beleven. Als er hobbels zijn, dan moet daar uiteraard snel en goed wat aan gedaan worden.” Joan heeft een zeer ruime ervaring en werkt op verschillende scholen als inval leerkracht, docent Mens en maatschappij, dyslexiecoach, Remedial Teacher en intern begeleider.