Sanyu Wereldkids voor leerlingen van 6-11 jaar
Sanyu Onderwijs organiseert voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar met voldoende zelfstandigheid die kunnen lezen op woensdag van 8.15-12.15uur de Wereldkids Plusdag waarin psycho-educatie hand in hand gaat met verbreding en verrijking.

Alle kinderen die deelnemen aan ons Wereldkids programma hebben sterke behoefte aan peers, bloeien op van brede verdieping en verrijking en vaak is sprake van specifieke begeleidingsthema’s en behoeften.

Via psycho-educatie wordt gewerkt aan het leren leren, het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van de executieve vaardigheden en omgaan met faalangst en het hoogbegaafd zijn. 

Begeleid door professionals met zeer veel ervaring met de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, richten we ons op het omgaan met hoogbegaafdheid en de eigen persoonskenmerken in de breedste zin van het woord. In een kleine setting leren, onderzoeken, spelen en ontdekken!

Het programma van de Wereldkids is iedere periode anders en volgt de wereldwijs thema periode die de school ook hanteert.

In de maanden september en oktober beleven we de Wereld om ons Heen. Daarna verdiepen we ons in thema’s die te maken hebben met Feesten en Religie. Vanaf januari gaan we op reis door de Wereld van de Wetenschap en Techniek. Deze periode wordt gevolgd door een thema gerelateerd aan  het thema “Nederland in de wereld". Het jaar wordt in mei en juni afgerond met verschillende Kunsten en Muzen.

Binnen elke periode besteden we aandacht aan het kijken naar en ontwerpen van kunst, cultuur en diverse vormen van performance en komen er ook onderwerpen gerelateerd aan wetenschap en techniek langs. Denken en Doen, alleen en samen wisselen elkaar hierbij af.

Het programma staat los van het op de basisschool aangeboden onderwijsprogramma en is bedoeld voor kinderen die een sterke behoefte aan diepe contacten met peers en tegelijk ook persoonlijke begeleiding nodig hebben. Het gaat er om om samen met peers te denken, te doen, te ontdekken en te ontspannen en eventuele belemmeringen in het leren, leven en zijn te gaan herkennen, erkennen en op te heffen. Voor sommige kinderen spreken we naast hun deelname aan Wereldkids individuele begeleiding en coaching af gericht op het “jezelf kunnen en durven zijn". 

In overleg kan een kennismaking van de leerkracht van het kind met Sanyu worden afgesproken of kan gedurende het schooljaar overleg plaats hebben tussen het team van Sanyu en de leerkracht van het kind. Een bezoekje aan Sanyu is altijd mogelijk. 

Opbouw programma
Het jaar van Sanyu is opgedeeld in thema periodes/ werelden en sluit gedeeltelijk aan bij de thema’s die we ook binnen de fulltime klas bieden (sommige kinderen uit de fulltime klas doen ook mee met het Wereldkids programma). We gebruiken verschillende werkvormen (verhaal, filosofie, onderzoeken, bouwen, muziek, geometrie, beroepen) waarbij we denken, doen en ontspannen met elkaar combineren en werken met onderzoeksvragen. Het onderwijs binnen elke periode wordt opgebouwd langs de voor dat moment geldende (kunst)geschiedenis periode en thema’s en heeft een rode draad als accent.  

Praktische informatie:
* Instroom is vaak op korte termijn al mogelijk.
* We gaan -na een startperiode- uit van doorlopende deelname met een opzegtermijn van 4 weken waarin je kind -met toestemming voor vrijstelling van onderwijsdeelname van de eigen basisschool- bij ons aan het Wereldwijs programma meedoet. 
* Deelname in schooljaar 2023 – 2024 bedraagt 60 euro per keer.
* Stichting Sanyu Onderwijs maakt geen winst en heeft een ANBI-status. We vragen ouders actief mee te denken over mogelijke sponsors en vragen hen te ondersteunen bij (organisatorische) activiteiten. 
* Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier voor Hb activiteiten (te vinden bij de downloads op de website of op te vragen via de mail) ingevuld te sturen aan aan info@sanyu-onderwijs.nl. We nemen dan contact met je op voor het vervolg.