Sanyu Onderwijs

Een klas die je zit als gegoten

Een klas die je zit als gegoten @sanyu-onderwijs.nl

Passend onderwijs. Het klinkt zo mooi, als een jas op maat gemaakt, die je zit als gegoten. In de praktijk zijn er veel kinderen en jongeren voor wie de klas een maatje te krap is. Ze wurmen zich in die jas, maar als het te lang niet lukt, belandt hij aan de kapstok. Ze gaan niet meer naar school, of in ieder geval niet meer alle dagen. De NOS bracht op 10 mei het zorgwekkende nieuws naar buiten dat het aantal thuiszittende leerplichtige jongeren met een derde is gestegen. 

Voor het schoolverzuim zijn uiteenlopende oorzaken. Onder meer de kinderen die vanuit Oekraïne niet goed in het Nederlandse schoolsysteem instroomden brachten de cijfers omhoog. Maar op Sanyu zijn we bekend met een andere mogelijke reden van uitval: hoogbegaafdheid. De Tweede Kamer had in het debat over passend onderwijs op 29 mei ook oog voor deze doelgroep en minister Paul deed de toezegging dat er na komende zomer onderzoek komt naar de aandacht voor hoogbegaafdheid in de lerarenopleidingen. Ook is er binnen de Kamer veel draagvlak voor structurele bekostiging van passend onderwijs in plaats van de losse potjes waarop onder meer hoogbegaafden als het meezit kunnen terugvallen.

Binnen het onderwijs van Sanyu wordt intussen stevig doorgeroeid met de riemen die we hebben. En blijven we vragen stellen en mogelijkheden onderzoeken. Dat begint al op de basisschool. Hoogbegaafde kinderen zijn soms al op jonge leeftijd door de basisschoolstof heen, maar krijgen op Sanyu de mogelijkheid om middels verbreding en verdieping en het deelnemen aan Over8 nog wat te groeien voor zij de overstap naar de middelbare school maken. 

Eenmaal toe aan het voorgezet onderwijs, blijft het voor hoogbegaafde leerlingen en hun ouders een zoektocht: is er genoeg verbreding mogelijk om het onderwijs uit te smeren over de gangbare tijdspanne? Of werkt het beter om per vak een eigen tempo te kiezen? De vakken die de een vlot afgaan, vragen de ander meer tijd. Door af te kunnen vinken waar je goed in bent, houd je tijd over voor de onderwerpen die je meer hoofdbrekens kosten. En ruimte voor buitenschoolse activiteiten, die minstens zo belangrijk zijn. Sanyu denkt hierin mee, onderzoekt alle mogelijkheden en kiest voor een flexibele leerlijn. Vanuit de gedachte dat een aangepaste leerweg, effectieve huiswerkbegeleiding, via staatsexamens of via de VAVO werken aan de afronding van je middelbare school je de autonomie geeft die je nodig hebt. Ook met leerlingen die op een reguliere school voor voorgezet onderwijs tegen problemen aanlopen, denkt Sanyu graag mee. Want het onderwijs, dat moet zitten als gegoten.

Zie ook Leren op maat VO.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *