Sanyu Onderwijs

Leren op maat VO

Leren op Maat

Voortgezet Onderwijs voor Hoogbegaafde leerlingen

De Middelbare School maar dan anders. Om precies te zijn: beter! Net als in het primair onderwijs dat Sanyu biedt, krijg je als middelbare scholier bij ons altijd een leerplan op maat en volg je onderwijs in een groep leerlingen met verschillende leeftijden. Dat werkt het best als je zin hebt om verantwoordelijkheid te nemen en ook zelf iets van je middelbareschooltijd te maken.

Op school en thuis

Onze middelbare scholieren gaan vier of vijf dagen per week naar school. Daar werken ze in een eigen lokaal  aan specifieke schoolvakken, maar ook aan belangrijke vakoverstijgende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan plannen, samenwerken, presenteren en evalueren. Dat gaat voor een deel individueel en voor een deel in een groep. Op de dagen dat ze thuis aan het werk zijn, volgen ze een programma dat ze in overleg met hun leercoach hebben samengesteld. Naast bevlogen vakdocenten krijg je je eigen leercoach, die jou met raad en daad terzijde kan staan. Samen gaan we op zoek naar de leerstrategieën die bij je passen. Tegelijkertijd doen we een beroep op je motivatie en zelfstartend vermogen. In een veilige en uitdagende setting stimuleren we je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces, gedrag en resultaten.

Onderbouw en bovenbouw

Als je voor een bepaald vak de onderbouwdoelen hebt bereikt, ga je verbreden, verrijken of alvast oriënteren op de bovenbouwstof. Je hoeft je dus niet te vervelen. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om na de rijke basis van onze onderbouw door te stromen naar de bovenbouw van een andere school.  In overleg kunnen we kijken wat je nodig hebt om een vak op via een staatsexamen af te ronden.

Pionieren?

Meer weten? Mail ons op info@sanyu-onderwijs.nl voor een persoonlijke kennismaking of het eerstvolgende digitale infomoment.